Pomimo apeli, nadal wypalane są trawy!

Żródło: KP Zgorzelec

         W obecnej sytuacji zaangażowania służb w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, prowadzenie działań związanych z likwidacją pożarów nieużytków, stanowi znaczne obciążenie służby dyżurnej KP PSP Zgorzelec, Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych a także strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

                   Wobec powyższego Komendant Powiatowy PSP apeluje:

                                            STOP POŻAROM TRAW  !!!

Statystyka KP PSP Zgorzelec związana z działaniami gaśniczymi nieużytków rolnych w 2020r.

    Pożary         OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.  gmina RAZEM małe średnie duże bardzo duże Ogółem zdarzeń
1 Bogatynia 126 122 4 0 0 126
2 Pieńsk 61 58 3 0 0 61
3 Sulików 64 61 3 0 0 64
4 Węgliniec 16 15 1 0 0 16
5 m. Zawidów 10 9 1 0 0 10
6 m. Zgorzelec 11 11 0 0 0 11
7 Zgorzelec 43 39 4 0 0 43
RAZEM Powiat :   331 315 16 0 0 331

Powierzchnia pożarów:

Powierzchnia [hektary]  
Gmina  
Bogatynia 32,95
Pieńsk 21,69
Sulików 23,58
Węgliniec 10,12
Zgorzelec 14,74
m. Zawidów 5,65
m. Zgorzelec 1,84
PODSUMOWANIE: 110,57
   
Miesiące 110,57
Styczeń 4,74
Luty 1,59
Marzec 41,25
Kwiecień 62,99
PODSUMOWANIE: 110,57

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

mł.bryg.Hubert Jarosz- KP PSP Zgorzelec