Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta KP PSP w Trzebnicy

St. bryg. Marek Kamiński, dolnośląski komendant wojewódzki PSP powierzył z dniem 18 czerwca br. obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Trzebnicy mł. bryg. Konradowi Ciskowi.

W uroczystości, która odbyła się w Sali Tradycji KW PSP we Wrocławiu, wziął udział st. bryg. Bogusław Brud, pełniący obowiązki zastępcy dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Obecny był bryg. Łukasz Winkowski, naczelnik Wydziału Kadr w KW PSP.

Mł. bryg. Konrad Cisek rozpoczął strażacką służbę w 1993 r. Przeszedł wszystkie kolejne szczeble służbowej drogi i jako doświadczony oficer w 2008 r. objął stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjnego. Przez wszystkie lata podnosił swoje kwalifikacje kończąc kolejno: w 2001 r. CSP w Częstochowie, w 2008 r; SGSP w Warszawie, a także Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.