Pożar granulatów gumowych w Zielonce.

6 maja br. o godz. 09:10 dyżurny stanowiska kierowania KP PSP w Zgorzelcu otrzymał informację o pożarze w zakładach produkujących granulaty gumowe. Z informacji wynikało, że palą się gotowe wyroby składowane na palcu magazynowym. Do zdarzenia natychmiast zostały zadysponowane trzy zastępy gaśnicze z JRG Zgorzelec, w tym samochód-cysterna z 25 m3 wody, oraz 5 zastępów z okolicznych jednostek OSP.

Intensywne, czarne zadymienie towarzyszące pożarowi granulatu w zakładzie, widoczne było już przy wyjeździe z odległego o 20 km Zgorzelca. O fakcie tym dyżurny KP PSP w Zgorzelcu poinformował niezwłocznie Stanowisko Kierowania KW PSP we Wrocławiu, prosząc jednocześnie o postawienie w stan gotowości do wyjazdu plutonu ciężkich pojazdów gaśniczych z zapasem środka pianotwórczego. O powadze sytuacji świadczy również fakt, że z uwagi na intensywne zadymienie unoszące się ponad lasem. zgłoszenie o pożarze wpłynęło także do sąsiedniego – bolesławieckiego stanowiska kierowania KP PSP,

Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów OSP podano dwa prądy wody w obronie zagrożonego budynku produkcyjnego, sąsiadującego bezpośrednio z palcem magazynowym. Strażacy podali również wodę w obronie zagrożonych 400 palet z granulatem, składowanych na placu o wadze ok. 1 tony każda. W momencie przyjazdu pierwszych sił i środków pożarem objętych było ok. 30 palet. Bardzo istotna w opanowaniu pożaru, a  przede wszystkim w ograniczeniu możliwości jego rozprzestrzenienia się na zagrożone obiekty, okazała się pomoc pracowników zakładu. Mimo, iż byli w czasie wolnym od pracy, pracownicy natychmiast przybyli do zakładu i wykorzystując koparko-ładowarki wykonali prace mające na celu oddzielenie palących się worków z granulatem od palet zagrożonych pożarem. To pomogło w prowadzeniu działań i zlokalizowaniu pożaru. Krótko potem, siłami zadysponowanymi w pierwszym rzucie do tego zdarzenia, ratownicy całkowicie ugasili pożar.

Na miejsce zdarzenia zadysponowana została grupa operacja powiatu w składzie: oficer operacyjny oraz starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych. Cała akcja ratowniczo – gaśnicza zajęła strażakom niespełna 3,5 godziny. Sprawne działanie strażaków oraz dobra współpraca z pracownikami zakładu, zapobiegły groźbie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki produkcyjno-magazynowe oraz pozostałą część granulatu składowanego na placu magazynowym.  Tym samym zdołano zminimalizować straty spowodowane pożarem.