Pożar w przedszkolu

11.08.2020 r. o godzinie 11:22 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Oleśnicy wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w przedszkolu przy ul. Wileńskiej. Dyżurny zadysponował na miejsce dwa samochody gaśnicze, drabinę oraz samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Pierwsze zastępy dotarły na miejsce po trzech minutach od momentu otrzymania zgłoszenia.

W wyniku dokonanego rozpoznania ustalono, że doszło do pożaru w pomieszczeniu socjalnym, zadymiony był również hol budynku. Strażacy otrzymali informację, że wszystkie osoby (50 dzieci i 12 osób dorosłych) znajdują się na zewnątrz na placu wewnętrznym przedszkola.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wyłączyli zasilanie w obiekcie, a następnie, zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego weszli do niego z linią gaśniczą. Dokonano przeszukania pomieszczeń kamerą termowizyjną w celu zlokalizowania ewentualnych poszkodowanych oraz źródła pożaru i zadymienia. Jak się okazało pożar miał miejsce w pomieszczeniu socjalnym, gdzie doszło do zapalenia się przepływowego ogrzewacza wody. Pożarem objęta została także część wyposażenia.

Po ugaszeniu ognia tlące się elementy zostały wyniesione na zewnątrz i dogaszone. Budynek przedszkola został przewietrzony i oddymiony przy użyciu wentylatora osiowego. Po dokładnym sprawdzeniu pomieszczeń urządzeniami wykrywczo – pomiarowymi przekazano obiekt właścicielce. Jednocześnie strażacy wyrazili uznanie dla gospodarzy obiektu i opiekunów dzieci, jak również dla samych maluchów, za ich postawę w sytuacji zagrożenia.

Przede wszystkim należy podkreślić, że nastąpiła przeprowadzona bardzo sprawnie ewakuacja dzieci i innych osób z obiektu. Uniknięto zarówno przejawów paniki, jak też chaosu, możliwego w sytuacji poczucia zagrożenia. Wszyscy zostali rozmieszczeni w ustalonym, bezpiecznym miejscu, w odpowiedniej odległości od obiektu, co w przypadku większego pożaru, a także ewentualnego wybuchu, ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa. W tym przypadku miejsce ewakuacji tak wybrano, aby dzieci nie zostały narażone nawet na działanie drażniącego dymu.

Na uznanie strażaków zasługuje także bardzo dobra współpraca wychowawców z kierującym działaniami ratowniczymi. Wszystko to razem pokazuje m.in. i to jak bardzo potrzebne i skuteczne są liczne działania z zakresu prewencji społecznej, których celem jest m.in. nauka właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Ten konkretny przypadek dowodzi potrzeby i skuteczności prowadzonych zajęć zwłaszcza z dziećmi w salach edukacyjnych. Wówczas bowiem inscenizowane są m.in. groźne zdarzenia spowodowane awarią sprzętu domowego. To wszystko uwrażliwia, a także uczy właściwych zachowań w przypadku realnego zagrożenia.