Priorytetem bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, a także realizując założenia prewencji społecznej, przedstawiciele KM PSP w Legnicy, na czele z komendantem mł. bryg. Zdzisławem Sokołem, przeprowadzili szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiektach oświatowych. Szkolenie, dzięki współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, odbyło się w „Klubie Nauczyciela” w Legnicy. Jego uczestnikami byli dyrektorzy placówek oświatowych oraz osoby realizujące w powyższych placówkach zadania związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Szkolenie, którego głównym celem było poprawienie stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, cieszyło się dużym zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni w zajęciach wzięło udział 87 osób. Komendant Sokół omówił z uczestnikami zagadnienia związane z prowadzonymi przez strażaków czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi obiektów oświatowych. W dalszej części st. kpt. Marcin Swenderski przedstawił najczęściej występujące nieprawidłowości w obiektach oświatowych oraz sposoby rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Szczegółowo omówił zasady zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie sporządzenia ekspertyzy techniczno-budowlanej uzgodnionej z dolnośląskim komendantem wojewódzkim PSP.

Przy okazji obecnego szkolenia, komendant miejski PSP w Legnicy zachęcał dyrektorów palcówek oświatowych do zapraszania przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy do udziału w przeprowadzanych ćwiczeniach z zakresu: „Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu”. Zaprosił również do korzystania, przez nauczycieli i uczniów, z sal edukacyjnych „Ognik” znajdujących się przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 1 w Legnicy oraz nr 3 w Chojnowie.