Przed akcją

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Bolesławieccy strażacy codziennie doskonalą umiejętności. W trakcie służby ćwiczą na różnych obiektach gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń. Ćwiczenia takie odbywają kilka razy w roku wspólnie z zastępami ochotniczych straży pożarnych powiatu bolesławieckiego.

W marcu strażacy z JRG Bolesławiec, OSP Krzyżowa, OSP Różyniec i OSP Gromadka przeprowadzili ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na obiekcie kościoła w m. Krzyżowa. Rozpoznano możliwości dojazdu do obiektu. Sprawdzono zasilanie w wodę do gaszenia pożaru. W ciągu kilku dni przećwiczono różne warianty zdarzeń – pożar wieży kościoła, upadek z wysokości, pożar balkonu nawy bocznej. Niżej prezentujemy zdjęcia z ćwiczeń.

 

 

Podczas szkolenia podstawowego, prowadzonego przez strażaków JRG Bolesławiec dla strażaków ochotniczych straży pożarnych, ćwiczono także elementy ratownictwa technicznego, szczególnie związanego z ratownictwem na drogach. Strażacy powiatu bolesławieckiego w ciągu roku prowadzą działania ratowniczo – gaśnicze związane z pojazdami ponad 250 razy (w roku 2018 – 265 razy). Niżej zdjęcia ze szkolenia.

 

W roku 2018 strażacy powiatu bolesławieckiego brali udział w działaniach ratowniczo gaśniczych ogółem 1655 razy, w tym 599 – pożary, 979 – miejscowe zagrożenia, 77 – alarmy fałszywe.