Przekazanie pojazdu ratowniczo gaśniczego do OSP w Czernej

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W dniu 24.04.2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przekazała jednostce OSP w Czernej średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBAPr 2/24/750 marki STAR-MAN użytkowany dotychczas przez tut. jednostkę. Wymieniony pojazd wyprodukowany został w 2004 r. Posiada zbiornik na wodę o poj. 2000 l, autopompę o wydajności 2400 l/min oraz zapas proszku gaśniczego w ilości 750 kg. Przekazany samochód zastąpi mocno wyeksploatowany pojazd GBA 3/48 na podwoziu Renault z 1994 r. Przekazanie pojazdu było możliwe dzięki doposażeniu w 2019 r. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolesławcu w nowy samochód o podobnych parametrach tj. GBA 3/24/5 (SCANIA).

OSP Czerna, której przekazano samochód, jest jednostką włączoną do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego już od  października 2015 r. Decyzją Komendanta Głównego PSP. Obecnie OSP liczy 27 członków czynnie biorących udział w działaniach ratowniczych, którzy posiadają dobre wyszkolenie, w tym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Członkowie jednostki bardzo mocno zaangażowani byli również w promowanie i upowszechnianie akcji „Korytarz Życia”, która przyczyniła się do zmian w przepisach ruchu drogowego. Na terenie powiatu bolesławieckiego wymieniona jednostka w ostatnich 3 latach średnio odnotowywała 88 interwencji rocznie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernej jest prężną jednostką posiadająca dwa pojazdy pożarnicze, w tym jeden samochód lekki ratownictwa technicznego. Lokalizacja OSP w pobliżu autostrady A4 powoduje, że często jest ona dysponowana do zdarzeń komunikacyjnych.