Przepis o salach gier

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Z aktualizacją przepisów dotyczących obiektu budowlanego lub jego części, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw można się zapoznać w zakładce:

PORADY/SALE GIER LUB ZABAW