Ratownicza „trzydniówka”

Na terenie powiatu jeleniogórskiego odbyły się kolejne XXVI Manewry Ratownictwa Medycznego „URAN”. W dniach 03-05.10.2018 r.  w tym wielkim przedsięwzięciu szkoleniowym uczestniczyło 30 zespołów  ( 120 ratowników), 28 instruktorów oraz 28 pozorantów z klasy strażackiej Zespolu Szkół nr 4 z Wałbrzycha.  Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w warsztatach ratowniczych uczestniczyli także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariusze Policji.

Jeleniogórskie manewry, wcześniej adresowane wyłącznie do polskich ratowników, obecnie  mają wymiar międzynarodowy ponieważ biorą w nich udział  także strażacy z Republiki Czeskiej. Ponadto, co także warto podkreślić, Manewry Ratownictwa Medycznego realizowane są w ramach projektu  unijnego „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy.

W obecnej edycji w pierwszym dniu odbyła się dwugodzinna sesja wykładowa. W trakcie tego teoretycznego szkolenia omówiono  zagadnienia związane z zagrożeniami powstałymi  w czasie zdarzeń z materiałami promieniotwórczymi. Słuchaczom przekazano także informacje dotyczące budowy i zasad posługiwania się defibrylatorami  AED.

Natomiast w godzinach  wieczornych tj. od 21.00 do 1.00,  zaplanowano ćwiczenia praktyczne w okolicach Wilczej Poręby w Karpaczu. Zespoły ratownicze udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy w wypadku komunikacyjnym z trzema osobami poszkodowanymi. Kolejne  zadanie polegało na udzielaniu pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Czynności ratownicze prowadzone były z wykorzystaniem defibrylatorów treningowych AED. Wreszcie ostatnie z zaplanowanych zadań dotyczyło udzielenia pomocy osobie, u której wystąpił masywny krwotok z uszkodzonej tętnicy udowej.

Równie pracowity był kolejny dzień manewrów, bowiem poszczególne ekipy ratowników miały do pięć zadań, z których trzy zlokalizowane zostały w kowarskiej kopalni. W trudnych warunkach ratownicy udzielali pomocy osobom  z atakiem astmy, z chorobą popromienną oraz turyście, który doznał złamania obojczyka wskutek upadku. Pozostałe dwa zadania wykonywano  w Ścięgnach i były związane z różnym sposobami udrażniania dróg oddechowych oraz postępowaniem w przypadków osób z poparzeniami.

W trzecim dniu manewrów ratownicy wykonywali jeszcze trzy zadania. Aby wykonać pierwsze z nich ratownicy musieli dotrzeć na Górę Grodno w Sosnówce, gdzie poszkodowany, w  wyniku upadku z wysokości doznał  urazu  czaszkowo-mózgowego. Z kolei na Górze Witosza w Staniszowie, osoba doznała złamania kości udowej. Na zakończenie pracowitej ratowniczej „trzydniówki” uczestnicy manewrów wykonali jeszcze zadanie z zakresu ratownictwa technicznego, tym razem na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze.