Razem przeciwko powodziom

18-19 września w Kudowie Zdroju odbyła się konferencja „Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce i Republice Czeskiej” zorganizowana w ramach polsko-czeskiego programu „Bezpieczne pogranicze” finansowanego ze środków UE. W konferencji, której przewodniczył zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński, wzięli udział przedstawiciele PSP z województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz HZS ze wszystkich przygranicznych krajów. Obecni byli także przedstawiciele PGW WP RZGW we Wrocławiu, KW Policji, WSzW we Wrocławiu i służb zarządzania kryzysowego.

Podczas dwóch dni konferencji omawiano zagadnienia związane z zagrożeniem powodziowym w Polsce. Przedstawiciele strony polskiej zaprezentowali m.in. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego . Omawiano zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego podczas powodzi w Polsce, prewencji przeciwpowodziowej na terenie województwa dolnośląskiego oraz cele i zakres zadań Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej PGW WP RZGW we Wrocławiu.

Uczestnicy konferencji wskazywali ponadto na znaczenie zadań realizowanych przez PSP i Policję podczas powodzi , a także na udział sił zbrojnych w akcjach przeciwpowodziowych. Odwoływano się przy tym do doświadczeń z okresu powodzi „stulecia” we Wrocławiu w 1997 roku, a także powodzi w Bogatyni w 2010 r.

Przedstawiciele strony czeskiej zaprezentowali z kolei zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego podczas powodzi w Czechach. W oparciu o wybrane zdarzenia powodziowe w Czechach zaprezentowali swój system zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez HZS. Warto podkreślić, że zarówno ta konferencja, jak i szereg innych wspólnych przedsięwzięć polsko – czeskich, wpisują się w nadrzędne cele programu „Bezpieczne pogranicze”, wśród których sprawy współdziałania polskich i czeskich służb w przypadkach wystąpienia powodzi zajmują szczególne miejsce.