Robocza odprawa w dolnośląskiej KW PSP

W KW PSP we Wrocławiu odbyła się odprawa służbowa z udziałem kierowniczej PSP Dolnego Śląska. Witając wszystkich przybyłych, komendant dolnośląskiej PSP, st. bryg. Adam Konieczny podkreślił, że w programie odprawy jest m.in. relacja z odprawy w KG PSP i omówienie wynikających z niej zadań. Ale też, jak wskazał, jest sporo spraw, wymagających podjęcia i przedyskutowania, a związanych z realizacją zadań bieżących.

Ponadto, jak podkreślił komendant wojewódzki, wiele się w ostatnim czasie zmieniło w dolnośląskich komendach miejskich i powiatowych PSP. Szczególnie istotne i znaczące dla przyszłości, są zmiany karowe na stanowiskach komendantów miejskich i powiatowych oraz zastępców. Korzystając z okazji, komendant Konieczny przedstawił zebranym wszystkich nowych komendantów oraz jeszcze raz złożył im najlepsze życzenia sukcesów w realizacji niełatwych zadań służbowych.

Tematyka obecnej odprawy objęła szereg niezwykle ważnych dla przyszłości problemów. Wśród tematów były kwestie zmian w systemie informatyki, zmian regulaminów organizacyjnych czy zmian w przepisach w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Wszystkie te i inne planowane zmiany, będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie komend PSP.

Wiele miejsca poświęcono także sprawom BHP, możliwościom zatrudnienia absolwentów szkół PSP czy egzekwowaniu wydanych decyzji administracyjnych.

Każdy z podejmowanych tematów, a w programie obrad zawarto ponad 20 punktów, mógłby właściwie być przedmiotem osobnego spotkania służbowego. Dlatego, jak wskazywano, wiele problemów poruszanych w toku obecnej odprawy, będzie niewątpliwie przedmiotem także kolejnych roboczych spotkań służbowych.