Oficerowie prasowi KWPSP

KW PSP WROCŁAW

Jednostka organizacyjna Stopień, imię i nazwisko Telefon komórkowy Telefon stacjonarny Fax Adres e-mail Adres do korespondencji
Rzecznik prasowy st. kpt. Daniel MUCHA 691 142 998 71/368 22 85 71 367 33 74   rzecznik@kwpsp.wroc.pl ul. Borowska 138

50-552 Wrocław 

Oficer prasowy 1 mł. bryg.Andrzej GÓRALSKI 663 997 998 71/368 22 31 a.goralski@kwpsp.wroc.pl
Oficer prasowy 2 st. sekc. Patrycja WORON 691 991 492 71/368 22 97 p.woron@kwpsp.wroc.pl

Opracował:

  1. kpt. Daniel Mucha KWPSP Wrocław