Rzecznicy prasowi KW PSP

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu

Oficer Prasowy 1 st.kpt.Daniel Mucha kom:691 142 998 
tel. 71 368 22 28  fax 713673374 d.mucha@kwpsp.wroc.pl
Oficer Prasowy 2 mł. bryg. Krzysztof Gielsa kom:691 991 479 
tel. 71 368 22 85 fax 713673374 rzecznik_prasowy@kwpsp.wroc.pl