Silny wiatr…

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Silny wiatr nad powiatem bolesławieckim

Służba w dniu 30 września 2019 roku związana była z intensywną pracą podczas usuwania skutków zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Według prognozy pogody i skierowanych do Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu ostrzeżeń meteorologicznych, należało w poniedziałek spodziewać się zwiększonej ilości zdarzeń w godzinach od 11 do 14, kiedy na terenie powiatu przewidywano występowanie silnych podmuchów wiatru – w porywach do 90 km/h.

Pierwsze telefony z informacjami o powalonych lub połamanych drzewach zaczęły wpływać do Stanowiska Kierowania PSP w Bolesławcu już ok. godz. 10. Największa ilość zgłoszeń wpłynęła między godz. 11 i 13. W sumie w dniu 30 września 2019 roku  straż pożarna w Bolesławcu przyjęła 41 zgłoszeń, z czego 38 dotyczyło usuwania skutków silnych wiatrów, a kolejne dwa dotyczyły zdarzeń komunikacyjnych i jedno pożaru przewodu kominowego. Pomimo tak intensywnego zjawiska pogodowego, w powiecie bolesławieckim, nie było osób poszkodowanych. W dwóch przypadkach uszkodzone zostały budynki, w trzech przypadkach uszkodzone zostały pojazdy, a ponadto odnotowano trzy uszkodzenia infrastruktury energetycznej i oświetleniowej. Większość interwencji przy powalonych drzewach lub złamanych konarach, skutkowało również utrudnieniami w komunikacji drogowej, a w jednym przypadku spowodowało wstrzymanie komunikacji kolejowej.

KP PSP w Bolesławcu przypomina, że priorytetem ratowniczym strażaków jest ratowanie życia ludzkiego, a w dalszej kolejności mienia. Jeśli przewrócone drzewo nie powoduje zagrożenia dla życia ludzkiego lub mienia, to obowiązkiem właściciela lub użytkownika terenu jest jego zabezpieczenie i usunięcie.

Łącznie w działaniach ratowniczych uczestniczyło 7 zastępów z komendy PSP w Bolesławcu, 8 z jednostek OSP w KSRG (Trzebień, Warta Bolesławiecka, Ocice, Nowogrodziec, Różyniec, Gromadka, Osiecznica, Parowa) oraz 3 z pozostałych jednostek OSP w Brzeźniku, Ławszowej, Nowogrodźcu Osiedle i 1 z WSP w Świętoszowie.