Służbowa odprawa w KW PSP we Wrocławiu

17 lipca br. w Sali Tradycji KW PSP we Wrocławiu odbyła się odprawa służbowa kierowniczej kadry KW PSP oraz jednostek organizacyjnych PSP województwa dolnośląskiego. W obradach wziął udział zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny.

W trakcie obrad m.in. omówiono udział strażaków w zwalczaniu pandemii koronawirusa, a także perspektywy dalszego wzmocnienia potencjału ratowniczego jednostek PSP i OSP.  Przewiduje się dokonywanie kolejnych znaczących zakupów nowych samochodów pożarniczych, zarówno średnich jak i ciężkich. W toku obrad podjęte zostały także kwestie poprawy funkcjonowania formacji m.in. poprzez wprowadzenie zmian w systemie awansowania na stanowiska oficerskie.

Tekst i fot Lech Lewandowski