Służbowa odprawa w KW PSP

     6 sierpnia br. w KW PSP odbyła się odprawa służbowa kierowniczej kadry PSP Dolnego Śląska. Otwierając obrady komendant wojewódzki KW PSP nadbryg. Adam Konieczny wskazał na konieczność zintensyfikowania wysiłku w celu pełnej realizacji rocznych planów, a także stawianych zadań służbowych, wynikających z doraźnych potrzeb. Omówiono wszystkie najważniejsze problemy bieżącej działalności ,w tym m.in. zasady postępowania  w związku z obowiązywaniem RODO. Poszczególne zagadnienia referowali naczelnicy wydziałów, wskazując na problemy do rozwiązania, a w toku dyskusji swoje uwagi i propozycje przedstawili komendanci miejscy i powiatowi dolnośląskiej PSP.