PSP – THW, bogaty dorobek, ambitne plany

11-12 grudnia br. w Poczdamie odbyło się spotkanie koordynatorów współpracy transgranicznej SP z województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz naszych partnerów ze strony Federalnej Służby THW. Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele  Zrzeszenia Landowego na kraje związkowe Brandenburgia, Berlin i Saksonia – Anhalt oraz Zrzeszenia Landowego-Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie i  Szlezwik – Holsztyn.

            W  dyskusji poświęconej podsumowaniu dwuletniej współpracy transgranicznej oraz nakreśleniu zamierzeń na kolejne dwa lata, dolnośląską PSP reprezentowali  zastępca komendanta wojewódzkiego  PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński oraz st. kpt. Małgorzata Downar. Odnosząc się do zrealizowanych przedsięwzięć wskazywano m.in. na tematyczne zróżnicowanie prowadzonych wspólnie ćwiczeń, eksperckich narad i  spotkań poświęconych wymianie doświadczeń, a jednocześnie powiązanie ich z konkretnymi ratowniczymi wyzwaniami.

            Temu właśnie służyły przeprowadzane po obu stronach granicy takie wspólne przedsięwzięcia jak choćby poszukiwanie osób i obiektów znajdujących się pod powierzchnią wody, mistrzostwa płetwonurków czy ćwiczenia poświęcone stabilizacji i wzmocnieniu konstrukcji budowlanych połączone z ratowaniem poszkodowanych z gruzowisk. Wiele uwagi w ostatnich latach poświęcono także współpracy z udziałem dzieci i młodzieży obu krajów. W Friedensau k. Magdeburga odbył się w 2018 r. obóz młodzieżowy, a w lipcu br. polskie dzieci pojechały na obóz do Rudolstadt.

            Te i szereg innych zrealizowanych w latach 2018- 2019 przedsięwzięć stanowią doskonałą bazę do planowania kolejnych. Są wśród nich nowości, ale też można powiedzieć o kontynuacji tych form współpracy, które zostały pozytywnie zweryfikowane w dotychczasowej praktyce. Dotyczy to m.in. jakże ważnej problematyki wspólnej ochrony przeciwpożarowej  obszarów leśnych. Na czerwiec 2020 r. zaplanowano ćwiczenia, które zostaną przeprowadzone na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na naszym terenie odbędą się także ćwiczenia powodziowe, które z uwagi na wciąż aktualne zagrożenie wielka wodą, są w centrum uwagi zarówno PSP jak i THW. Przewidziano także kolejne letnie obozy dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy polsko – niemieckiego spotkania odwiedzili  także nadleśnictwo Wünsdorf, gdzie znajduje się Centrala Ostrzegania Przeciwpożarowego lasów Brandenburgii. Podczas spotkania zaprezentowano również bardzo przydatne podczas działań ratowniczych w czasie powodzi – mobilne urządzenie do pomiaru poziomu wody.