Specjalistyczne szkolenie w KW PSP

W dniach 9-10 bm. w KW PSP odbyło się specjalistyczne szkolenie z udziałem pracowników komórek finansowych i kwatermistrzowskich jednostek organizacyjnych dolnośląskiej PSP. Potrzeba przeprowadzenia takiego szkolenia wynika z wprowadzenia w życie z początkiem bieżącego roku ministerialnego rozporządzenia. Dotyczy ono m.in. rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa.

Istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie rachunkowości budżetowej, zasad wyceny aktywów i pasywów, a także ewidencji środków trwałych, wymagają odpowiedniego fachowego przygotowania kadr odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Temu celowi służyło przeprowadzone szkolenie, w którym wzięło udział ponad 50 pracowników dolnośląskich komend PSP. Zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym, połączone z dyskusją i wyjaśnianiem wszelkich wątpliwości, poprowadziła  Grażyna Nowicka –  trenerka i  specjalistka w tej dziedzinie.