Specjalistyczne szkolenie

W Kudowie Zdroju odbyło się w dniach 20-21 szkolenie
z zakresu spraw kwatermistrzowsko – technicznych oraz kadrowo – organizacyjnych. W szkoleniu,  które otworzył zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego bryg. Piotr Grzyb, wzięli udział pracownicy cywilni 
i funkcjonariusze  z KW PSP we Wrocławiu oraz komend miejskich i powiatowych dolnośląskiej PSP. Zajęcia prowadzono w formie wykładów, po których za każdym razem odbywała się dyskusja na temat omawianych problemów.

            W części poświęconej sprawom kadrowym mówiono m.in. o zasadach obowiązujących przy sporządzaniu rozmaitych dokumentów. Chodzi m.in. o wnioski  na odznaczenia państwowe,  przyznawanie dodatków motywacyjnych, a także sposób postępowania w przypadku przedterminowego wystąpienia o nadanie wyższego stopnia służbowego.

Natomiast w części kwatermistrzowsko – technicznej szkolenia wiele miejsca poświęcono obowiązującym zasadom postępowania przy dokonywaniu zakupów sprzętu czy umundurowania specjalnego. Omawiano także możliwe zagrożenia i zasady dokonywania w takich sytuacjach zakupów ze środków klęskowych. Wśród podejmowanych tematów były również sprawy mieszkaniowe oraz zasady przekazywania samochodów.