Spotkanie z Komendantami Gminnymi OSP powiatu wrocławskiego oraz przedstawicielami OSP w KSRG z terenu miasta Wrocławia

Żródło: KM PSP Wrocław

Dokonano również podziału środków finansowych na remont strażnic w oparciu o zebrane potrzeby remontowe przedstawione przez poszczególne OSP pod koniec 2018 roku.
Ponadto w dalszej części spotkania omówiono:
– Sprawy formalne związane z remontami strażnic.
– Możliwości JOT OSP z KSRG do prowadzenia działań specjalistycznych z zakresu podstawowego.
– Plan włączenia OSP do KSRG w 2019r.
– Plan zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
– Przeprowadzone szkolenia strażaków ratowników OSP w 2018r i plan szkoleń na 2019r
oraz przeprowadzono szkolenie z zasad organizacji łączności radiowej w związku z nowym Rozkazem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5.04.2019 roku.

Opracowanie: st. sekc. Marcin Stec