Spotkanie z premierem RP w DUW

Zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marek Kamiński  wziął udział w spotkaniu z  premierem RP Mateuszem Morawieckim, które odbyło się 26 bm. w siedzibie DUW.  Spotkanie zostało m.in. poświęcone  omówieniu przebiegu  akcji ratunkowej w Mirsku, gdzie najprawdopodobniej  na skutek wybuchu butli z gazem propan – butan, doszło do katastrofy budowlanej. W jej wyniku 10 osób, w tym pięcioro dzieci, odniosło obrażenia.

W trakcie spotkania wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił przebieg działań ratowniczych oraz  informację o pomocy udzielonej poszkodowanym. Rodzinom przekazano zasiłki w wysokości do 6 tys. zł na najpilniejsze potrzeby. W sumie z budżetu wojewody do Mirska trafiło ponad 19 tys. zł.

Premier Mateusz Morawiecki, po zapoznaniu się z sytuacją, podziękował  służbom za sprawną akcję, a także za wsparcie udzielone poszkodowanym. W toku spotkania omówiono też  stan prac przy budowie Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, które powstaje na terenie KW PSP we Wrocławiu. Zgodnie z planem inwestycja ta o wartości ponad 30 mln zł zostanie zakończona w roku bieżącym.