Srebrnogórski pomnik historii w ogniu

15 lipca br. kwadrans po godz. 12.00, służba dyżurna Stanowiska Kierowania KP PSP w Ząbkowicach Śląskich, odebrała zgłoszenie o pożarze w Twierdzy Srebrna Góra. Po przybyciu na miejsce pierwszych podmiotów ratowniczych stwierdzono, że pożar rozwija się w kompleksie budynków Twierdzy Srebrna Góra fort DONJON – Bastion Miejski. Jedno z pomieszczeń piwnicznych znajdujących się bezpośrednio pod dziedzińcem zostało zaadoptowane na strzelnicę. Znajdują się tam broń palna i ostra amunicja.

            W chwili przybycia strażackich zastępów z szybu wentylacyjnego oraz drzwi wejściowych wydobywał się dym, słychać też było eksplozje amunicji. Wejście do pomieszczeń piwnicznych prowadzi z głównego dziedzińca przez jednobiegowe kamienne schody. Jak ustalono 80 turystów oraz 14 pracowników zostało ewakuowanych. Miejsce zdarzenia zabezpieczyły zastępy OSP KSRG Budzów i OSP Stoszowice. Łącznie do działań ratowniczo gaśniczych zadysponowano 36 strażaków: JRG PSP Ząbkowice Śl. i Nowa Ruda oraz OSP Budzów, Stoszowice, Przeborowa i Tarnów. Użyto 13 samochodów pożarniczych.

            Utrudnienie w sprawnym dotarciu do miejsca zdarzenia, a także zaopatrywaniu w wodę, stanowiły wąskie uliczki o szerokości ok. 4 m. oraz jeszcze węższa dolna brama wjazdowa (ok. 3m). Wjazd, szczególnie dla ciężkich samochodów pożarniczych był znacznie utrudniony, zwłaszcza że na kolejnym odcinku droga prowadząca ostro pod górę ma już szerokość zaledwie 3 m. Trzeba więc było zorganizować dla pojazdów dowożących wodę ruch jednokierunkowy. Ponadto z uwagi na potężne mury obronne oraz górzyste ukształtowanie terenu wystąpiły też utrudnienia w utrzymaniu sprawnej łączności radiowej.

            W pierwszej fazie akcji największe zagrożenie dla ratowników stanowiła wybuchająca amunicja. Dlatego jednym z najważniejszych zadań było obniżenie temperatury w pomieszczeniu strzelniczym oraz schłodzenie skrzyń z amunicją. Teren akcji podzielono na trzy odcinki bojowe. Przy szybie wentylacyjnym zdemontowano wentylator mechaniczny, co umożliwiło podanie piany średniej do wewnątrz i schładzanie m.in. skrzyń z amunicją.

Podjęte działania umożliwiły wprowadzenie roty do strzelnicy celem dotarcia do źródła ognia. Natomiast kolejna rota została skierowana do pomieszczenia obok strzelnicy, aby je przeszukać i potwierdzić właściwie przeprowadzoną ewakuację osób postronnych oraz pracowników. Po dokonaniu lokalizacji miejsca pożaru wdrożono wentylację nadciśnieniową pomieszczeń. Całkowite ugaszenie pożaru nastąpiło po dotarciu środkami gaśniczymi do źródła ognia. Działania ratowniczo – gaśnicze trwały pięć godzin. Na miejsce akcji przybyły grupy operacyjne komendanta powiatowego PSP w Ząbkowicach Śl. oraz komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

Twierdza srebrnogórska ma bogatą wielowiekową historię. W trakcie wojen służyła jako ważny obiekt strategiczny, w czasie II wojny światowej był tu karny obóz jeniecki. Po wyzwoleniu wojska radzieckie złupiły doszczętnie obiekt, który zaczął odzyskiwać dawną świetność dopiero w połowie lat sześćdziesiątych. W 2004 r. rozporządzeniem prezydenta RP twierdza została uznana za pomnik historii.

Tekst Lech Lewandowski

Zdjecia KP PSP Zabkowice Slaskie