Środki do dezynfekcji dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  

W dniach 31 marca i 7 kwietnia br. podmioty Państwowej Straży Pożarnej realizowały transport środka służącego do dezynfekcji rąk i powierzchni. Płyn pozyskany od Grupy KGHM Polska Miedź S.A. transportowany był m.in. na trasie z Lubina do Warszawy.  Ten, w obecnej sytuacji powszechnego zagrożenia niezbędny środek dezynfekcyjny trafi do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej którzy od wielu dni, na różnych odcinkach mierzą się z koronawirusem.

To duże przedsięwzięcie logistyczne, które wpisuje się w szereg spektakularnych działań służących walce z  zagrożeniem realizowane było przez jednostki PSP z Wrocławia, Legnicy, a także Wałbrzycha, Oławy i Kłodzka. Obecna sytuacja epidemiczna charakteryzującą się z jednej strony rozprzestrzenianiem się wirusa, a z drugiej wzmożoną walką z zagrożeniem sprawia, że sukcesywnie wzrasta zapotrzebowanie na środki odkażające.

W sumie do służb mundurowych w najbliższych dniach  trafi ponad 25 tys. litrów środka do dezynfekcji. To wsparcie, tak niezwykle ważne i potrzebne. Akcja transportu tak znacznych ilości płynu dezynfekującego stanowi istotny wkład w wysiłki podejmowane na rzecz opanowania niezwykle groźnego i szalejącego na całym świecie wirusa.

Opracował: mł. bryg. Daniel Mucha, Lech Lewandowski

Zdjęcia: KP PSP Lubin