Statystyczne podsumowanie 2018 roku

Żródło: KP PSP Bolesławiec

O północy 31 grudnia 2018 roku zamknięto w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu rok statystyczny, podczas którego odnotowano łącznie 1655 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Miniony rok w powiecie bolesławieckim obfitował w szereg zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, których organizatorem było Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.

Zestawienie obrazujące ilość zdarzeń w powiecie, to zestawienie tabelaryczne przedstawiające ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w rozbiciu na gminy.

W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 207 zdarzeń. Największy wzrost zanotowano w grupie pożary (o 182) spowodowane to było w głównej mierze warunkami pogodowymi (wysoka temperatura, mało opadów) co przyczyniło się m. in. do wzrostu ilości pożarów lasów, upraw i nieużytków.

Pomimo występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych (silne wiatry, gwałtowne opady deszczu), kiedy podczas jednej służby notowaliśmy ponad 200 zdarzeń (10 maj 2018 r.) i ponad 30 (4 sierpień 2018 r.) ilość interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń pozostaje na podobnym poziomie (979 w 2018 roku, 945 w 2017).

Pozytywnie należy odbierać spadek ilości wyjazdów do alarmów fałszywych (77 w 2018 r., 86 w 2017 r.). Tylko 3 alarmy fałszywe zakwalifikowane zostały do kategorii „złośliwe”. Znaczne ograniczenie takich zgłoszeń może być spowodowane możliwością identyfikacji osoby zgłaszającej jak również prowadzonymi działania mi edukacyjnymi wśród dzieci i młodzieży.

Powstałe w wyniku pożaru straty oszacowane zostały na ponad 3 100 000 zł, co daje średnią ponad 14 tys. zł na jeden pożar. Straty powstałe w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, silnych wiatrów, podtopień i innych działań klasyfikowanych jako „miejscowe zagrożenia” w powiecie bolesławieckim oszacowano na 5 100 000 zł (ponad 22 tys. na jedno zdarzenie).

Wartość uratowanego mienia oszacowano na prawie 100 000 000 zł podczas pożarów i ponad 50 000 000 zł w przypadku miejscowych zagrożeń.

W 2018 roku w zdarzeniach, przy których interweniowali bolesławieccy strażacy odnotowano 15 ofiar śmiertelnych (w tym 2 w pożarach) i 358 poszkodowanych (w tym 38 w pożarach).

 

Strażacy PSP i ratownicy OSP

Niestety, podczas działań ratowniczych na obrażenia narażeni są również ratownicy – w 2018 roku wypadkom uległo 4 strażaków z JRG w Bolesławcu i jeden druh OSP.

 

Strażacy PSP udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 242 razy.

Do działań ratowniczych najczęściej wyjeżdżały jednostki do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego:

JRG Bolesławiec – 1155,

OSP Nowogrodziec – 237,

OSP Różyniec – 145,

OSP Trzebień – 133,

OSP Warta – 126,

OSP Czerna – 121,

OSP Osiecznica – 119,

OSP Gromadka – 88,

OSP Parowa – 46.

16 jednostek OSP spoza KSRG wyjeżdżało w 2018 roku do zdarzeń 572 razy.

Ponadto poza terenem jednostki wojskowej Wojskowa Straż Pożarna wspomagała nas przy 45 zdarzeniach.

Dzięki wysokiemu poziomowi gotowości operacyjnej jednostek PSP i OSP, pomimo bardzo rozległego terenu działania, w ponad 85% wszystkich zdarzeń w powiecie, pierwszy zastęp straży podejmował działania w czasie krótszym niż 15 min.