Statystyka zdarzeń

Statystyka zdarzeń 1993-2019


Statystyka

Statystyka zdarzeń 2019 rok


W roku 2019 na Dolnym Śląsku, PSP wraz z OSP, uczestniczyła w następującej liczbie zdarzeń:

POŻARY –  15 490
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 2 4471
ALARMY FAŁSZYWE – 4 060

Statystyka zdarzeń 2018 rok


W roku 2018 na Dolnym Śląsku, PSP wraz z OSP, uczestniczyła w następującej liczbie zdarzeń:

POŻARY –  18 368
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 23 872
ALARMY FAŁSZYWE – 3 807

Statystyka zdarzeń 2017 rok


W roku 2017 na Dolnym Śląsku, PSP wraz z OSP, uczestniczyła w następującej liczbie zdarzeń:

POŻARY – 13 776
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 28 307
ALARMY FAŁSZYWE – 4 047

Statystyka zdarzeń 2016 rok


Na Dolnym Śląsku w roku 2016 miało miejsce 40 921 zdarzeń, zarejestrowanych przez Państwową Straż Pożarną, w tym:

  • 13 420 to pożary, które stanowiły 33 % wszystkich zdarzeń;
  • 24 264 to inne miejscowe zagrożenia, które stanowiły 59 % zdarzeń;
  • 3 237 to alarmy fałszywe, które stanowiły 8 % ogółu zdarzeń.
This code is broken or not exists!