STOP POŻAROM TRAW – kampania społeczna 2020

Żródło: KP Zgorzelec

          STATYSTYKA WYJAZDÓW DO POŻARÓW (traw/nieużytków) na terenie powiatu zgorzeleckiego:

    Pożary     OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP. gmina RAZEM małe średnie Ogółem zdarzeń
1 Bogatynia 10 10 0 10
2 Pieńsk 5 5 0 5
3 Sulików 14 13 1 14
4 Węgliniec 0 0 0 0
5 m. Zawidów 1 1 0 1
6 m. Zgorzelec 1 1 0 1
7 Zgorzelec 4 4 0 4
RAZEM POWIAT:   35 34 1 35

Wykaz miejscowości z interwencjami:

05-03-2020 13:52 Wrociszów Górny , sucha trawa
05-03-2020 16:22 Bogatynia,ul.1-go Maja , sucha trawa
05-03-2020 16:57 Zawidów, ul. Stanisława Moniuszki, sucha trawa
05-03-2020 21:46 Łomnica, Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 
08-03-2020 21:02 Osiek Łużycki, Sucha trawa
13-03-2020 14:12 Mała Wieś Górna, Nieużytki
14-03-2020 14:42 Dłużyna Dolna, nieużytki
15-03-2020 12:40 Zgorzelec, ul. Lubańska, nieużytki
15-03-2020 12:42 Sieniawka, nieużytki
15-03-2020 12:53 Sulików, nieużytki
15-03-2020 13:19 Porajów, ul. Poniatowskiego, nieużytki
15-03-2020 13:43 Miedziana, nieużytki
15-03-2020 14:56 Sulików, nieużytki
15-03-2020 15:12 Bogatynia, ul. Konrada, nieużytki
15-03-2020 15:23 Bogatynia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 40a, nieużytki
15-03-2020 15:36 Dłużyna Dolna, nieużytki
15-03-2020 16:37 Kopaczów, nieużytki
15-03-2020 17:01 Sulików, nieużytki
15-03-2020 17:09 Bogatynia, nieużytki
15-03-2020 17:21 Dłużyna Dolna, nieużytki 
15-03-2020 18:07 Bogatynia, ul. Transportowa, nieużytki
15-03-2020 18:16 Miedziana, sucha trawa na nieużytkowych powierzchniach rolnych
15-03-2020 19:24 Sulików, ul. Zawidowska, nieużytki
15-03-2020 19:29 Żarka nad Nysą, sucha trawa
15-03-2020 19:30 Porajów, ul. Piastowskie, sucha trawa
15-03-2020 19:34 Sulików, ul. Lubańska, sucha trawa
15-03-2020 19:53 Studniska Dolne, sucha trawa
15-03-2020 20:10 Radzimów, sucha trawa
15-03-2020 21:03 Sulików, ul. Zawidowska, sucha trawa
15-03-2020 21:23 Bierna, nieużytki
15-03-2020 21:41 Stojanów, sucha trawa na nieużytkowych powierzchniach rolnych
15-03-2020 23:25 Miedziana, sucha trawa na nieużytkowych powierzchniach rolnych
15-03-2020 23:49 Ręczyn, nieużytki
16-03-2020 00:43 Ręczyn, nieużytki

       Powyższa statystyka uwidacznia narastający problem związany z wypalaniem suchej trawy.

                 W obecnej sytuacji zaangażowania służb w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, prowadzenie działań związanych z likwidacją pożarów nieużytków stanowi znaczne obciążenie służby dyżurnej KP PSP Zgorzelec oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

                   Wobec powyższego Komendant Powiatowy PSP apeluje:

                                        STOP POŻAROM TRAW  !!!

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

mł.bryg.Hubert Jarosz- KP PSP Zgorzelec