Strażacka gotowość, mimo pandemii

     Obostrzenia zastosowane w związku z pandemią koronawirusa wprawdzie ograniczają normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia, ale jednocześnie są służby, które mimo zagrożeń, muszą wykonywać swoje zadania. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, ale nie tylko bo m.in. także strażaków. Mimo pandemii nie maleje bowiem liczba pożarów, wypadków drogowych i innych zdarzeń wymagających strażackich działań ratowniczych.

            Nie mógł zostać zahamowany także rozwój organizacyjny PSP i to z prostego powodu. Strażacy, którzy osiągnęli wiek emerytalny żegnają się ze służbą. A to oznacza konieczność dokonywania na bieżąco zmian kadrowych, bo przecież ktoś musi ich zastąpić w ratowaniu ludzi i ich zagrożonego dobytku. Są też choroby, wypadki, zdarzenia losowe powodujące, że dany strażak „wypada” z codziennych obowiązków.

Dlatego mimo pandemii trwa nabór do wielu dolnośląskich komend powiatowych i miejskich PSP. Informacje o tym, gdzie akurat prowadzony jest nabór do służby są podawane sukcesywnie na stronach internetowych, zarówno poszczególnych komend jak i KW PSP we Wrocławiu. Można też po prostu zadzwonić do danej komendy i zapytać o możliwość wstąpienia do służby. Rekrutacji, co oczywiste, musi towarzyszyć szkolenie specjalistyczne, przygotowujące do wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych. Także to zadanie jest więc sukcesywnie realizowane.

Wreszcie jednak odbywają się, wprawdzie, skromne czy wręcz kameralne, ale przecież jakże ważne uroczystości ślubowania młodych strażaków rozpoczynających służbę w PSP. Taka uroczystość miała miejsce 13 listopada br. w KP PSP w Świdnicy. Komendant powiatowy PSP mł. bryg. Dariusz Budkiewicz przyjął ślubowanie od trzech młodych strażaków. Składając im okazjonalne życzenia, komendant nie ukrywał, że szczególnie w dobie pandemii, strażacka służba jest wymagająca, a bywa, że niebezpieczna. Jednak, choć pełniona w warunkach pandemii, niesie z sobą poczucie osobistej satysfakcji wynikającej z faktu, że dzięki strażakowi pomoc potrzebującym jest mimo wszystko udzielana szybko i skutecznie.

Lech Lewandowski. Fot. KP PSP Świdnica