Strażackie wsparcie dla harcerzy

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się robocze spotkanie  komendanta dolnośląskiej PSP st. bryg. Adama Koniecznego oraz dolnośląskiego kuratora oświaty Romana Kowalczyka, poświęcone  tegorocznej akcji harcerskich obozowisk. W spotkaniu wzięli także udział dyrektor wydziału organizacyjnego  Kuratorium Oświaty, Zbigniew Kubelski oraz przedstawiciele dolnośląskiej KW PSP mł.bryg. Łukasz Antonowicz,st.kpt. Daniel Mucha i st.kpt. Janusz Wasylko.

  Współpraca strażaków i pracowników kuratorium oświaty w dziedzinie przygotowania i przeprowadzenia tegorocznej obozowej akcji harcerskiej została zapoczątkowana już w maju br. Natomiast obecnie nadszedł czas na skonkretyzowanie i praktyczną realizację wypracowanych wcześniej postanowień. W toku spotkania szczególnie wiele uwagi poświęcono sprawom bezpieczeństwa i zadaniom, jakie w tej dziedzinie, w oparciu o wytyczne komendanta  głównego PSP, będą realizowali strażacy.

Zdecydowano, że strażacy i pracownicy kuratorium będą pozostawać w stałym kontakcie i ściśle współpracować m.in. poprzez wymianę informacji na temat lokalizacji  obozów harcerskich. Zgodnie z wytycznymi KG PSP, strażacy będą dokonywać przeglądów  obozowisk pod względem zachowania zasad bezpieczeństwa. Będą także odwiedzać harcerzy sprawdzając czy przestrzegane są obowiązujące przepisy i czy nie występują jakiekolwiek zagrożenia.

Nadrzędnym celem ścisłej współpracy strażaków i pracowników kuratorium oświaty jest przeciwdziałanie wszelkim przesłankom zagrożeń i w konsekwencji  zapobieżenie  wypadkom, w tym np. pożarom. Dlatego w toku spotkania wskazywano, że konieczna jest nie tylko doraźna, ale też stała współpraca pracowników oświaty i strażaków. Wychodząc z takiego przekonania zdecydowano, że  realizację przyjętych ustaleń nadzorować będą wyznaczeni przedstawiciele Kuratorium Oświaty i KW PSP. Są to ze strony Kuratorium Oświaty Zbigniew Kubelski, a z KW PSP mł.bryg. Łukasz Antonowicz.(L)