Strażackie wsparcie dla szkół

  Za sprawą epidemii koronawirusa tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego jest zupełnie odmienne od tradycyjnych uroczystości. W centrum uwagi jest bowiem skuteczna ochrona ponad 4,5 mln. rozpoczynających naukę dzieci i młodzieży, przed zakażeniem wirusem i wybuchem epidemii w szkołach. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, podjęto liczne działania zaradcze, w tym także z udziałem strażaków. 

            Na terenie całego województwa dolnośląskiego strażacy prowadzą akcję dostarczania do szkół środków ochrony osobistej i dezynfekcji. Dzięki temu już w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych przekazano do placówek szkolno – wychowawczych tysiące maseczek i płynów odkażających. Celem tych działań prowadzonych przy współpracy z Pocztą Polską jest zapewnienie zarówno dzieciom i młodzieży jak też nauczycielom ochrony osobistej, a także zapewnienie środków do prowadzenia dezynfekcji wyposażenia klas, korytarzy czy sal gimnastycznych.

            Akcja jest szeroko zakrojona. W jej ramach np. do szkół w Głogowie i Oleśnicy strażacy dostarczyli łącznie ponad 62 tys. maseczek, a w Bolesławcu ponad 34 tys. W jeleniej Górze wydano 44 tys. maseczek, podobnie w Wałbrzychu. Co ważne, w znakomitej większości do dolnośląskich szkół i placówek wychowawczych maseczki i środki do dezynfekcji strażacy dostarczyli już przed pierwszym dzwonkiem.