Strażacy chemicy szlifują formę.

               Organizatorem i  gospodarzem tegorocznych warsztatów z zakresu Ratownictwa chemiczno – ekologicznego, była Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Wałbrzych-2”. Udział w tym wysokospecjalistycznym szkoleniu wzięły ponadto grupy  ratownictwa chemiczno – ekologicznego: „Wrocław – 3”, „Legnica – 2” . Zgodnie z rozkazem komendanta dolnośląskiej PSP , celem tego przedsięwzięcia szkoleniowego było m.in. przypomnienie wiedzy o promieniowaniu radiacyjnym, zasad prowadzenia działań ratowniczych,  a także zasad wykonywania pomiarów i ich interpretacji i doskonalenie ich wykonywania.

Warsztaty zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Poszczególne zajęcia prowadzili kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński, mjr dr inż. Robert Pich i bryg. Andrzej Tęcza. Natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie byłej kopalni uranu. Właściwą koordynację warsztatów i przygotowanie dokumentacji, zapewniła koordynator ds. ratownictwa chemiczno – ekologicznego w KW PSP we Wrocławiu, mł. bryg. Barbara Chojnacka.

Dzięki starannemu przygotowaniu warsztatów oraz zapewnieniu szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym, przedsięwzięcie to spełniło ważną rolę doskonalącą. Niezależnie bowiem od konieczności sukcesywnego powtarzania zagadnień związanych ze specyfiką ratownictwa specjalistycznego, tego rodzaju szkolenia są także okazją do wymiany doświadczeń i  zaznajomienia się z nowinkami technicznymi i naukowymi. Nade wszystko zaś warsztaty są odpowiedzią ratowników na potencjalne zagrożenia o charakterze chemicznym, wynikające z  rozwoju cywilizacyjnego, ale także np. zagrożenia terrorystycznego.(L)