Strażacy i leśnicy zacieśniają współpracę

27.04. br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, odbyło się spotkanie zastępcy dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st.bryg. Bogusława Bruda z dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych, Pawłem Górskim. Przeprowadzone rozmowy poświęcono różnym aspektom ochrony lasów dolnośląskich i możliwościom dalszego zintensyfikowania współpracy leśników i strażaków w tym zakresie.
Jak się okazało obie strony są w pełni zgodne co do tego, że ta współpraca może zostać znacząco wzbogacona o nowe formy, co w praktyce przełoży się na wzrost skuteczności w ochronie naszego wspólnego bogactwa naturalnego jakim są lasy.

            Przede wszystkim i strażacy i leśnicy zgodnie oceniają, że w obecnej sytuacji największej od ponad 150 lat suszy, a w ślad za tym poważnych niedoborów wody, konieczne jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć zaradczych. Znaczące obniżenie stanu wód w zbiornikach naturalnych i sztucznych powoduje, że trzeba poszukiwać źródeł alternatywnych. Chodzi m.in. o wykorzystywanie
do gaszenia pożarów studni głębinowych zlokalizowanych przy ściółkach leśnych, czy zbiorników elastycznych. Ponadtno w celu zwiększenia skuteczności akcji ratowniczo – gaśniczych, należy w możliwie szerokim zakresie wykorzystywać samoloty gaśnicze oraz śmigłowce, a także środki z baz sprzętowych będących w dyspozycji Lasów Państwowych.

            Jednym z podstawowych warunków zwiększenia ochrony naszych lasów, jest rozwijanie ścisłej współpracy strażaków i leśników, w dziedzinie zapobiegania pożarom. Tu szczególne znaczenie mają te wszystkie działania, które służą wczesnemu ostrzeganiu. Do wykrywania zarzewia pożarów należy w szerszym zakresie wykorzystywać loty patrolowe samolotów, czy będące w dyspozycji strażaków bezzałogowe statki powietrzne.

             Komendant Brud postulował przy tej okazji rozważyć możliwości użycia bezzałogowych platform należących do Lasów Państwowych. Jak wskazywano, trzeba też, zwłaszcza w obecnej sytuacji zwiększonego zagrożenia pożarami, więcej uwagi poświęcić usuwaniu pośrednich przyczyn pożarów. Takie zagrożenia powstają np. przy okazji prowadzenia leśnych prac gospodarczych, składowania drewna przeznaczonego na tzw. zrębek czy właściwego utrzymania pasów przeciwpożarowych.

            W trakcie spotkania starano się nie tylko zdefiniować istniejące problemy
w dziedzinie ochrony lasów, ale także wypracować wspólne wnioski na przyszłość. W tym celu postanowiono wypracować wspólną politykę, służącą skutecznemu zabezpieczeniu pożarowemu lasów. Wśród proponowanych praktycznych rozwiązań są m.in. finansowanie z funduszu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jednostek ochrony przeciwpożarowej na poziomie województwa, zmodernizowanie systemu łączności radiowej, organizowanie wspólnych ćwiczeń na terenach leśnych, czy przeprowadzenie przez instruktorów Lasów Państwowych szkolenia strażaków z zakresu techniki cięcia drewna. Ponadto leśnicy przekażą strażakom mapy z zazaczoną kategorią zagrożenia pożarowego lasu, co pozwoli lepiej organizować ich ochronę.

            Jednym z ważnych uzgodnień spotkania była wspólna decyzja o powołaniu grup roboczych obu służb do rozwijania długofalowej współpracy. Dzięki temu rozwiązaniu, wzajemne kontakty i wypracowywane na bieżąco uzgodnienia nabiorą trwałego charakteru.  W praktyce będzie to dobrze służyć codziennym roboczym kontaktom i wspólnie podejmowanym działaniom na rzecz skutecznej ochrony dolnośląskich lasów.

                                                                      

Opracował: Lech Lewandowski

Zdjęcia: KW PSP