Świdnicki sprawdzian ratowniczej gotowości

26 października 2019 r. w Świdnicy odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pod kryptonimem „Colgate 2019”. W ćwiczeniach, zorganizowanych przez świdnicką KP PSP, oprócz jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Zespoły Zarządzania Kryzysowego  szczebla powiatu i gminny oraz Straż Miejska.

Ćwiczenia obejmowały trzy epizody. Pierwszy dotyczył kolizji pojazdu przewożącego gazy techniczne z autobusem porwanym przez terrorystów na pokładzie, którego znajdowało się piętnastu zakładników. W wyniku, zderzenia  wiele osób zostało rannych, w tym cztery ciężko. Założono, że w pojeździe, z którym zderzył się autobus znajdowały się butle z gazem propan butan.

Drugi epizod  został przeprowadzony w hali produkcyjnej, gdzie doszło do wybuchu pożaru. Natomiast w trzecim m.in. wykonywano zadania z zakresu ratownictwa wysokościowego. Ponadto w tym epizodzie działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone były przez jednostki ochrony przeciwpożarowej przy wsparciu zespołu ratownictwa medycznego.

Przy okazji ćwiczeń realizowano także szereg zadań pobocznych. I tak pożar hali magazynowej był pretekstem do sprawdzenia alternatywnego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych. Do tego celu wykorzystano zbiornik wodny zlokalizowany
w pobliżu zakładu. Założenie przewidywało poprowadzenie magistrali wodnej
o długości ok 500 metrów, co pozwoliło zasilić w wodę zastępy prowadzące działania gaśnicze na terenie zakładu.

Z kolei w trzecim epizodzie, realizując zadania z zakresu ratownictwa wysokościowego, podjęto dwie osoby uwięzione na 18 metrowym zbiorniku z krzemionką. Zgodnie ze scenariuszem  poszkodowani znaleźli się tam w konsekwencji wybuchu w hali produkcyjnej. Dodatkowym utrudnieniem dla ratowników było to, że jeden z pracowników zasłabł na górnej platformie zbiornika, a drugi pracownik zawisł w uprzęży asekuracyjnej na zewnętrznej części płaszcza zbiornika. Zadania w tym epizodzie wykonywała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w Świdnicy.

Głównym celem  ćwiczeń było sprawdzenie zasad współdziałania PSP  z innymi podmiotami, podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na terenach przemysłowych, drogach oraz akwenach. Weryfikowano możliwości techniczno-taktyczne jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obrębie miejskiej zabudowy, wąskich dróg dojazdowych itp., a także z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego. Ćwiczenia miały również na celu doskonalenie  współpracy podmiotów ratowniczych  krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu świdnickiego.