Szkolenie Dowódców OSP

Żródło: KM PSP Legnica

W dniu 15 września 2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy przeprowadzono egzamin teoretyczny kończący szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi dla członków ochotniczych straży pożarnych (dowódców OSP). Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ze względu na duże  zainteresowanie szkoleniem, tut. Komenda zorganizowała dwa równoległe kursy. Zajęcia tematyczne dla druhów  i druhen odbywały się w Sali wielofunkcyjnej znajdującej się w budynku JRG nr 1 w Legnicy  i prowadzone były przez doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mieli za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia funkcji kierującego działaniami ratowniczymi. Szkolenie ukończyły 32 osoby, z czego 26 to członkowie ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.