Szkolenie Lubin 2018

W dniu 27 kwietnia 2018 r. zakończyło się szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym. Szkolenie odbyło się w dniach 24 – 27 kwietnia br. na terenie powiatu lubińskiego. W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy z powiatów: wołowskiego, głogowskiego, polkowickiego, legnickiego i górowskiego. Słuchacze zapoznali się z taktyką działań na gruzowisku, zabezpieczeniem konstrukcji i instalacji, zasadami udzielania pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach oraz ze sprzętem wykorzystywanym do działań. Wykładowcami oraz instruktorami byli funkcjonariusze zatrudnieni w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu oraz członkowie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej  „Lubin”. Na miejsce szkolenia, po końcowym ćwiczeniu, przybyli pracownicy Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego z KGHM SA Lubin z pokazem nowego sprzętu ratowniczego zakupionego w 2018 roku.

Zdjęcia młasp. Michał Cemka