Szkolenie Milicz 2018

W dniach 26 – 29 czerwca 2018 r. w bazie dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Miliczu odbyło się szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. W szkoleniu uczestniczyło 12. słuchaczy z powiatu wrocławskiego, oleśnickiego, milickiego i trzebnickiego. Wykładowcami oraz instruktorami zajęć praktycznych i teoretycznych byli członkowie SGPR „Wrocław – 5” oraz kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia. Słuchacze zapoznali się z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach, zabezpieczeniem konstrukcji i instalacji, technikami dotarcia do osób poszkodowanych oraz ich ewakuacją, sprzętem wykorzystywanym do działań poszukiwawczo-ratowniczych, przepisami organizacji działań przez KSRG jak również taktyką prowadzenia działań na gruzowisku.

Ćwiczenia końcowe odbyły się na gruzowisku na którym ukryto 5. osób. Ćwiczący zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do lokalizacji osób zaginionych. Słuchacze rozpoczęli wykonanie dostępu do osoby zasypanej przy użyciu sprzętu z zakresu podstawowego. Po dotarciu do osób poszkodowanych sprawdzono funkcje życiowe
i rozpoczęto RKO w ciasnej przestrzeni u jednego znalezionego. W czasie ćwiczenia zapoznano się praktycznie ze sprzętem, który jest na wyposażeniu SGPR „Wrocław – 5”. Do kontaktu
z osobą zasypaną użyto kamery wziernikowej na lancy teleskopowej. Podsumowując szkolenie asp. Zbigniew Żurowski kierownik szkolenia, wyraził duże uznanie za zaangażowanie dla uczestników szkolenia i podziękował członkom SGPR „Wrocław – 5” za profesjonalne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia.