Szkolenie naczelników OSP

Żródło: KM PSP Legnica

W dniach 15-17 listopada 2019 r. w Sali wielofunkcyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyło się szkolenie naczelników OSP, W którym uczestniczyło 13 członków OSP
z terenu powiatu legnickiego. Przedmiotowy kurs zakończył się egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną rozkazem przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Przewodniczącą komisji egzaminacyjnej była st. kpt. Aneta Pazdan z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Aby ukończyć kurs druhowie musieli pozytywnie zaliczyć egzamin teoretyczny, który składał się z 29 pytań testowych oraz jednego pytania otwartego. Wszyscy uczestnicy szkolenia pozytywnie zaliczyli egzamin. Spośród 13 słuchaczy 10 było członkami OSP, które są włączone do KSRG. Szkolenie naczelników OSP było ostatnim szkoleniem planowanym do realizacji w roku bieżącym. Na początku 2020 roku Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP w Legnicy rozpocznie ponownie cykl szkoleń dla członków OSP.