Szkolenie pionu finansowego

            Z dwóch zasadniczych części składało się przeprowadzone w dniach 22-23 bm. szkolenie służby finansowej  z terenu dolnośląskich komend miejskich i powiatowych PSP. Ramach tego przedsięwzięcia omawiano szereg zagadnień dotyczących spraw finansowych, jak też przeprowadzono szkolenie z zakresu zarządzania zespołem. Zamierzenia na rok bieżący przedstawił  zebranym dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny, a kolejne tematy podejmowali funkcjonariusze reprezentujący poszczególne  wydziały dolnośląskiej KW PSP.

            W ramach szkolenia, w jego części finansowej m.in. rozliczono rezerwy celowe, omówiono zmiany w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, a także wykorzystanie środków z DUW na wydatki inwestycyjne. Natomiast w ramach szkolenia z zarządzania zespołem szczególną uwagę poświęcono m.in. sposobom zarządzania, omówieniu zasad prawidłowej współpracy, a także analizie sytuacji problemowych i sposobom ich rozwiązywania. Jednym z ciekawszych zagadnień było dokonanie podczas szkolenia oceny siebie jako przywódcy.

            Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty poświadczające jego ukończenie.