Szkolenie rzeczników prasowych

Współpraca rzeczników prasowych z mediami była tematem trzeciej już edycji  szkoleń przeprowadzonych
w ramach współfinansowanego przez UE projektu „Bezpieczne Pogranicze”. W obecnym szkoleniu, które odbyło się w dniach 22-24 bm. w Karpaczu udział wzięło
15 funkcjonariuszy PSP wyznaczonych do udzielania informacji mediom. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z komend powiatowych
i miejskich PSP, zlokalizowanych i realizujących zadania na obszarze polsko – czeskiego pogranicza.

We wszystkich trzech szkoleniach, które ze strony KW PSP koordynuje rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP, st. kpt. Daniel Mucha, udział wzięło 45 funkcjonariuszy. Należy przy tym zaznaczyć, że w każdej edycji szkolili się inni funkcjonariusze, co jest podyktowane dążeniem do przygotowania dużej liczby funkcjonariuszy PSP do kontaktów z mediami.  Szczególnie chodzi o właściwą współpracę z dziennikarzami przy zdarzeniach ratowniczych i kryzysowych, kiedy z jednej strony jest ogromne zapotrzebowanie na informacje, a z drugiej, konieczność zachowania dużej odpowiedzialności za medialny przekaz.

Rozmaite uwarunkowania pracy rzeczników i dziennikarzy, w tym przykłady zaczerpnięte z życia , stanowiły treść kolejnych zajęć. W ich trakcie były  inscenizowane wywiady z mikrofonem i kamerą, omawiano techniki wystąpień publicznych, a także zasady współpracy jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu.