KM PSP Legnica Szkolenie strażaków OSP

Źródło: KM PSP Legnica

W dniu 9 czerwca 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zakończyła realizację szkolenia strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego z 2006 r. Szkolenie zakończono egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, który przeprowadzono na akwenie wodnym w miejscowości Jezierzany gm. Miłkowice. Szkolenie ukończyło 52 strażaków ochotników będących członkami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu legnickiego.