Szkolenie w KW PSP

30 września br. w KW PSP we Wrocławiu odbyło się szkolenie poświęcone kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Udział w szkoleniu wzięli  funkcjonariusze i pracownicy merytoryczni podległych komend miejskich i powiatowych PSP województwa dolnośląskigo, a także wyznaczeni funkcjonariusze wydziałów KW PSP we Wrocławiu.

W ramach szkolenia szczegółowo omówiono m.in. pojęcie i cele kontroli zarządczej, której celem nadrzędnym jest zapewnienie realizacji określonych,  zgodnych z prawem celów i zadań. Omawiano m.in. podstawy prawne kontroli zarządczej, a także obowiązki osób odpowiedzialnych m.in. kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu oraz  poszczególnych pracowników. Wśród podejmowanych tematów były kwestie dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawidłowo prowadzonej dokumentacji, a także najczęściej popełnianych błędów.