Szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych

   W dniach 13 – 15  marca  2019 r.  na terenie Komendy Powiatowej w Lubinie odbyło się szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych  realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. W szkoleniu uczestniczyło 12. słuchaczy z powiatów sąsiadujących z powiatem lubińskim z powiatu legnickiego, górowskiego,  głogowskiego, wołowskiego i polkowickiego. Instruktorami oraz wykładowcami  w zajęciach byli doświadczeni ratownicy z SGPR „Lubin” oraz kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu. Szkolenie odbyło się pod nadzorem dydaktycznym Naczelnika Ośrodka KW PSP Wrocław.  Delegowani na szkolenie ratownicy  zapoznali się z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach, zabezpieczeniem konstrukcji i instalacji, technikami dotarcia do osób poszkodowanych oraz ich ewakuacją, sprzętem wykorzystywanym do działań poszukiwawczo-ratowniczych, przepisami organizacji działań przez KSRG jak również taktyką prowadzenia działań na gruzowisku. Ćwiczenia praktyczne odbyły się w grupach 4. osobowych i każde z powyższych zadań było przećwiczone w zastępie.  Ćwiczenia końcowe odbyły się na gruzowisku po dawnym Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Lubinie  na którym ukryto  5. osób. Ćwiczący zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do lokalizacji osób zaginionych za pomocą swoich zmysłów. Słuchacze rozpoczęli wykonanie dostępu do osoby zasypanej przy użyciu sprzętu z zakresu podstawowego. Po dotarciu do osób poszkodowanych sprawdzono funkcje życiowe i rozpoczęto RKO w ciasnej przestrzeni u jednego znalezionego. W czasie ćwiczenia zapoznano się praktycznie ze sprzętem, który jest na wyposażeniu SGPR „Lubin”.
   Po końcowych ćwiczeniach zostały wręczone stosowne zaświadczenie  przez Pana Komendanta Powiatowego w Lubinie mł. bryg. mgr inż. Eryka Górskiego. Kierownik szkolenia asp. Zbigniew Żurowski podziękował za zaangażowanie w szkolenie wszystkim ze stron oraz za profesjonalne przygotowanie władzom KP PSP w Lubinie. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie stając się instruktorami doskonalenia zawodowego działań poszukiwawczo ratowniczych w zakresie podstawowym.