Szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych w Miliczu

W dniach 03 – 05 kwietnia 2019 r. w bazie dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Miliczu odbyło się szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. W szkoleniu uczestniczyło 12. słuchaczy z powiatu wrocławskiego, oleśnickiego, milickiego i trzebnickiego, średzkiego oraz jeden funkcjonariusz KW PSP we Wrocławiu. Wykłady odbywały się w wyremontowanych salach wykładowych i były prowadzone przez wykładowców oraz instruktorów SGPR „Wrocław – 5”. Zajęcia praktyczne zostały zorganizowane na coraz to większym gruzowisku leżącym na poligonie bazy szkoleniowej.  Uczestnicy szkolenia zostali wtajemniczeni  w zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach, zabezpieczeniem konstrukcji i instalacji, technikami dotarcia do osób poszkodowanych oraz ich ewakuacją, sprzętem wykorzystywanym do działań poszukiwawczo-ratowniczych, przepisami organizacji działań przez KSRG jak również taktyką prowadzenia działań na gruzowisku.

Ćwiczenia końcowe odbyły się na gruzowisku na którym ukryto 5. osób. Ćwiczący zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do lokalizacji osób zaginionych za pomocą swoich zmysłów. Słuchacze rozpoczęli wykonanie dostępu do osoby zasypanej przy użyciu sprzętu z zakresu podstawowego. Jeden z ćwiczących wczołgał się do poszkodowanego sprawdzając funkcje życiowe. Z uwagi na zagrożenie życia rozpoczęto RKO w ciasnej przestrzeni. Celem stabilizacji naruszonej konstrukcji przystąpiono do podania ratownikowi poduszki powietrznej stosując metodę zapożyczoną od ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM zwaną „kołowrotkiem”. Do kontaktu z osobą zasypaną użyto kamery wziernikowej na lancy teleskopowej. Podsumowując szkolenie asp. Zbigniew Żurowski kierownik szkolenia, wyraził duże uznanie za zaangażowanie dla uczestników szkolenia i podziękował instruktorom SGPR „Wrocław – 5” za profesjonalne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu instruktora doskonalenie zawodowego z działań poszukiwawczo – ratowniczych wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miliczu mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Zmaczyński.