Szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych

       W dniach 28 – 30 listopada 2017 r.  funkcjonariusze „SGPR Wałbrzych – 1” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu na terenie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przeprowadzili szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. W szkoleniu udział wzięło 16 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. dolnośląskiego. Uczestnicy szkolenia  zapoznali się z wiedzę w zakresie taktyki organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, zasad prawidłowego doboru i użycia sprzętu, lokalizacji poszkodowanego i sposobów dotarcia do niego, udzielania poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ciasnych przestrzeniach jak i również zabezpieczenia konstrukcji i instalacji.