Szkolenie z obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego

Żródło: KP Kłodzko

W dniu 11 lutego 2020 r. w siedzibie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się szkolenie z zakresu obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego, w którym udział wzięli wyznaczeni strażacy z JRG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz JRG w Kłodzku. Szkolenie odbyło się w związku z pozyskaniem przez KP PSP w Kłodzku  nowych noszaków i masek marki SCOTT. Szkolenie wizytował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku mł. bryg. Jarosław Chodorowski.

 

 

 Tekst i zdjęcia: kpt. Bartosz Zdęga