Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

15 maja 2018 r. na terenie Komendy Miejskiej PSP w Legnicy, odbyło się szkolenie metodyczne dla instruktorów doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Było to już trzecie z kolei tego rodzaju szkolenie. Wcześniej podobne przedsięwzięcia przeprowadzono w komendach miejskich PSP  – wrocławskiej i wałbrzyskiej. Łącznie przeszkolono 41 funkcjonariuszy – członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego województwa dolnośląskiego.

Zajęcia realizowane były przez kadrę Ośrodka Szkolenia KW PSP wyspecjalizowaną w problematyce ratownictwa chemicznego i ekologicznego, w tym CBRN. Zajęcia prowadzili : mł. bryg mgr inż. Barbara Chojnacka, st. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński i asp. mgr Krzysztof Drozda. Jak   ocenia organizator i kierownik szkoleń st. kpt dr inż. Janusz Wrzesiński, zarówno wysoki poziom merytoryczny prowadzonego szkolenia jak i zaangażowanie  jego uczestników dają gwarancję pomyślnej realizacji kolejnych tego rodzaju specjalistycznych przedsięwzięć.