Szkolenie z ratownictwa wodnego

W dniach 07 – 09 lipca br. na terenie Komendy Miejskiej PSP w Legnicy odbyło się:” Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych w zakresie podstawowym realizowanego przez ksrg.” Zajęcia zostały przeprowadzone wspólnie przez kadrę Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu oraz członków Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej z KM PSP w Legnicy. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z komendy miejskiej PSP w Wałbrzychu oraz komend powiatowych PSP w Głogowie, Górze, Jaworze i Świdnicy.

W części teoretycznej omówiono zasady postępowania w trakcie zdarzeń związanych z ratownictwem na obszarach wodnych. Szczególnie wiele miejsca poświęcono kwestiom bezpieczeństwa działań ratowniczych oraz obowiązującym standardom wyposażenia jednostek w sprzęt do ratownictwa wodnego dla zakresu podstawowego.

W części praktycznej zajęcia przeprowadzono na terenie kąpieliska OSiR Kormoran w Legnicy.  Przećwiczono m.in. rzuty ratownicze, skoki do wody oraz sposoby dotarcia do osób poszkodowanych i ich ewakuacji z wody z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Ćwiczono także przemieszczanie się w sprzęcie przeznaczonym do ratownictwa wodnego oraz prowadzenie symulowanych akcji ratowniczych.

Szkolenie zakończyło się uroczystym rozdaniem zaświadczeń. Organizatorzy i prowadzący szkolenie podziękowali wszystkim jego uczestnikom za aktywność i zaangażowanie podczas zajęć.