Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego – poziom podstawowy.

Żródło: KM PSP Legnica

W październiku 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zakończyła cykl szkoleń obejmujących tematykę ratownictwa wodnego realizowanego w zakresie podstawowym. Szkolenia przeprowadzili strażacy wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Legnica-1” w terminie 24-27 września 2018 r. oraz 8-11 października 2018 r. w Legnicy na terenie kąpieliska Kormoran. W szkoleniach uczestniczyli funkcjonariusze tut. Komendy oraz z Komend ościennych należących do obszaru chronionego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Legnica-1”. W sumie przeszkolono 18 funkcjonariuszy. Celem szkoleń było przypomnienie oraz doskonalenie technik ratowniczych stosowanych podczas zdarzeń mających miejsce na obszarach wodnych.