Szkolenie w ramach KSRG

Z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego .Pawła Hreniaka dokonywana jest ocena funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  organizuje serię spotkań konsultacyjno – szkoleniowych, z pracownikami merytorycznymi Gmin i Powiatów, na których to przedstawiane są bieżące zagadnienia  dotyczące realizacji zadań w tym zakresie przez m.in. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Wypracowanie wniosków z tych spotkań, wpłynie znacząco na  doskonalenie funkcjonowania tego systemu na obszarze naszego województwa

Szkolenia odbyły się w : Komendzie Miejskiej  PSP we Wrocławiu, Komendzie Powiatowej PSP w Lubaniu, Komendzie Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich, Komendzie Miejskiej w Legnicy. Kolejne odbędą się jeszcze w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu i Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie.

28 listopada 2017 r. w Sali Wielofunkcyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyło spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa dolnośląskiego. Celem spotkania była ocena realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej woj. dolnośląskiego, a także wypracowanie wniosków które poprawią funkcjonowanie systemu w przyszłości. Na spotkaniu referowano następujące tematy:

  1. Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – Jakub Czudiak – Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności KSRG – Stanisław Ręcławowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. Podsumowanie informacji z gmin w zakresie realizacji zadań w ramach KSRG – Stanisław Ręcławowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  4. Bezpieczeństwo zdrowotne w zadaniach KSRG oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego – dr Mateusz Paplicki – Uniwersytet Medyczny.
  5. Strategia rozwoju systemu teleinformatycznego w KSRG na obszarze woj. dolnośląskiego – kpt. Grzegorz Sobieraj – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
  6. Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG – kpt. Mateusz Dąbrowa – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.
  7. Informacja o nowelizacji zarządzeń (nr 50 i 51) z 2008 r. Wojewody Dolnośląskiego odnoszących się do KSRG – Stanisław Ręcławowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.