Szkoleniowa odprawa w KW PSP

W KW PSP odbyła się 30 .01.19 odprawa szkoleniowa dla członków zespołu inspekcyjnego dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia było poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy szkolonych nt. zakresu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej w JRG, na stanowiskach kierowania poszczególnych komend oraz w pozostałych podmiotach KSRG.

Odprawę otworzył zastępca dolnośląskigo komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński. Natomiast szkolenie poprowadził naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP mł. bryg. Andrzej Góralski. Realizując zasadniczy cel odprawy funkcjonariusze – mł. bryg. Andrzej Góralski, bryg. Marek Hajduk, st. str. Wojciech Kopacki, i st.kpt. Janusz Wasylko, omawiali konkretne zagadnienia. W toku obrad m.in. analizowano obowiązujące zarządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG. Końcową część zajęć poświęcono wymianie doświadczeń, a także uwagom i i wnioskom.