Szkoleniowa odprawa

W KW PSP we Wrocławiu odbyła się (20-21.bm.) odprawa szkoleniowa dla zastępców komendantów powiatowych i miejskich PSP województwa dolnośląskiego. Zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Marek Kamiński, który powitał zebranych, przedstawił bieżące sprawy operacyjne , w tym m.in. zmiany zasobów ratowniczych PSP, aktualizację obszarów chronionych JRG, a także aktualizację obszarów chronionych grup specjalistycznych.

            W toku dwudniowej odprawy realizowano jej poszczególne, przewidziane programem tematy. Głos zabierali mł.bryg. Aleksander Kucharczyk, bryg. Rafał Lik, st. bryg. Piotr Znamirowski, mł.bryg. Andrzej Góralski, mł. bryg. Beata Tępińska, kpt. Mirosław Boczar i inni. Wśród podejmowanych zagadnień były kwestie organizacji działań ratowniczych o dużej skali, omawiano zasady prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej, błędy popełniane przy ewidencjonowaniu zdarzeń, zagrożenia i zabezpieczenie sieci operacyjne sieci przesyłowych gazu ziemnego, a także zasady organizacji ćwiczeń sprawdzających powiatowy plan ratowniczy. Odprawę i dyskusję podsumował naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP we Wrocławiu mł.bryg. Andrzej Góralski.